top of page

4

גלאוקומה | Glaucoma

​גלאוקומה היא מחלה הפוגעת בעצב הראייה, גורמת לניוון הדרגתי שלו ובסופו של דבר עשויה לפגוע בשדה הראיה ואף לעיוורון. הפגיעה בעצב הראיה נובעת כתוצאה מלחץ תוך עיני גבוה הנוצר מחוסר ניקוז יעיל של הנוזלים הנוצרים בעין. לרוב מדובר בחסימה מיקרוסקופית של תעלת הניקוז הגורמת לעלייה בלחץ התוך עיני וכך פוגעת בעצב הראיה.
גלאוקומה הינה קבוצה של מחלות הכוללת שתיים עיקריות:

 • גלאוקומה ראשונית
  מחלה כרונית הנגרמת עקב לחץ תוך עיני גבוה. גלאוקומה זו מתפתחת בקצב איטי וגורמת לנזק לעצב הראיה ולפגיעה באיכות הראיה ההיקפית.
  במקרים רבים החולה אינו מודע להימצאות המחלה עד אשר הוא מרגיש בפגיעה בראיה או שהיא מתגלה
  ע״י רופא עיניים. הטיפול לרב בטיפות ובמקרה הצורך בניתוח.


 

 • גלאוקומה חריפה וחדת זווית
  יכולה להופיע בהתקף  פתאומי . גורמת גם היא לחסימה של ניקוז נוזלי העין 
  ועלייה מהירה בלחץ התוך עיני. הטיפול הוא ניתוח.
   

מחלת הגלאוקומה היא הגורם השני במספר לעיוורון כיום ושכיחה בקרב כ -2-3% מהאוכלוסיה בעולם. למחלה אין תסמינים מיוחדים והטיפול בה שונה מחולה לחולה עקב לחץ תוך עיני שאינו קבוע וזהה אצל כלל האוכלוסייה ועל פי קצב התקדמותה. 
 

גורמי המחלה

 

 • לחץ תוך עיני גבוה

 • לחץ על עצב הראיה

 • הפרעה באספקת הדם לעצב הראיה

 • היסטוריה של גלאוקומה במשפחה


 

תסמיני המחלה

 

 • ירידה הדרגתית בראייה ההיקפית ובשדה הראייה בכלל

 • בגלאוקומה חריפה ניתן להרגיש גם ב:
  - כאבי ראש
  - בחילות והקאות המלוות בראייה מטושטשת ואודם של העין
  - כאב חד בעין

 

טיפול

 • טיפות להורדת לחץ תוך עיני

 • ניתוח, בהתאם לצורך

 

על מנת לזהות את המחלה כגלאוקומה יבצע רופא העיניים מספר בדיקות כמו:

 • טונומטריה - בדיקת לחץ תוך עיני

 • גוניוסקופיה - בדיקה של זווית העין

 • בדיקה של שדה הראייה ושימוש באמצעי הדמיה שונים.


 

פרופ' רוטנשטרייך השתלם בתת-התמחות בגלאוקמה באוניברסיטת אינדיאנה בארה"ב. פיתח ניתוח להורדת לחץ בעזרת לייזר שנמכר כיום בכל העולם וכן פיתח שיטות הדמייה לזיהוי מוקדם של המחלה.

bottom of page